Në Spitalin Përgjithshëme Mitrovicë, për herë të parë hapet gjysëm intenziva- dhoma e zgjimit.
Dhoma e zgjimit ofron qëndrim të sigurt dhe të rehatshëm për pacientët pas operimit.

Menaxhmenti i Spitalit ka punuar intenzivisht në drejtim për këtë projekt për ta aktivizuar gjysëm intenzivën – dhomën e zgjimit për një siguri më të madhe për pacientin, gjë që më herët pacientët nga salla operative kanë kaluar drejtë në repartin përkatës.