Sipas Policisë 14 nga to kanë përfunduar me lëndime ndërsa 19 vetëm me dëme material.

Policia gjatë 24 orëve ka shqiptuar 1221 tiketa trafiku, 17 persona janë arrestuar, 12 janë dërguar në mbajtje ndërsa vetëm një është dërguar në vuajte të dënimit.

Statistikat

Aksident me fatalitet 0

Aksident me të lënduar 14

Aksident me dëme materiale 19

Tiketa trafiku të shqiptuara 1221

Persona të arrestuar 17

Persona në mbajtje 12

Persona në vuajtje të dënimit 1